საზაფხულო ბაღების სარეგისტრაციო ფორმა

ტელეფონი: 2-37-82-43;

facebook youtube

საზაფხულო ბაღებში რეგისტრაცია 24 მაისს, 12:00 საათზე დაიწყება

სარეგისტრაციო ფორმა დაიდება 12:00 საათზე

საზაფხულო ბაღების სარეგისტრაციო ფორმა სარეგისტრაციო ფორმა

გადაამოწმე რეგისტრაცია ბავშვის პირადი ნომრით