თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო

საბავშვო ბაღების სია

ინფორმაცია რეგისტრაციის შესახებ

ტელეფონი: 2-37-82-43

facebook youtube

2018-2019 სააღმზრდელო წლის სარეგისტრაციო ფორმა

სარეგისტრაციო ფორმა დაიდება 18 ივნისს 12:00 საათზე

გადაამოწმე რეგისტრაცია ბავშვის პირადი ნომრით