სასკოლო მზაობის პროგრამის მსურველთა რეგისტრაცია დაიწყება 12 ოქტომბერს 13. 00 საათზე