თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო

სარეგიტრაციო ბლანკი

ტელეფონი: 2-37-82-43; 2-37-82-45;

facebook youtube

ინფორმაცია რეგისტრაციის შესახებ

თბილისის საჯარო საბავშვო ბაგა-ბაღებში 2017-2018 სასწავლო-სააღმზრდელო წლისთვის ელექტრონული რეგისტრაციის პროცესი ორ ეტაპად წარიმართება.


პირველი ეტაპი


  პირველი ეტაპი დაიწყება 7 ივლისს, 13:00 საათზე, რა დროსაც დარეგისტრირდებიან შემდეგი კატეგორიის ბავშვები:

მეორე ეტაპი


  რეგისტრაციის მეორე ეტაპი 14 ივლისს, 13:00 საათზე დაიწყება და ელექტრონულად დარეგისტრირდება იმ ოჯახების ბავშვები, რომლებიც არ შედიან პირველ ეტაპზე დასარეგიტრირებელთა კატეგორიებში.


  რეგისტრაცია შესაძლებელია მშობლის მიერ შერჩეულ მხოლოდ ერთ საჯარო ბაგა-ბაღში, თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს ვებ-გვერდზე www.kids.org.ge.

  აღსანიშნავია, რომ რეგისტრაციის გავლას შეძლებს ყველა ის ბავშვი, რომელიც სასწავლო-სააღმზრდელო წლის დასაწყისში (და არა რეგისტრაციის მომენტში) 2 წლის იქნება.


ცხელი ხაზი: 032 2-37-82-43